Hovedstyret informerer

februar 26, 2015Styretby admin
0

Hovedstyret henviser til leserinnlegg fra Bjørn Fagerås i Ringerikes Blad 26.02.15. Etter hovedstyrets vurdering fremkommer det ingen ny informasjon om saken i dette innlegget, og vi viser til leserinnlegg / kommentar fra styreleder 21.02.15.

Styreleders leserinnlegg / kommentar kan du lese her.

Hovedstyret ser ikke formålet med en videre offentlig debatt i saken, og vil møte og behandle eventuelle innvendinger i foreningens behandlingsorgraner i henhold til gjeldene vedtekter.

Leserinnlegg fra Bjørn Fagerås kan leses her.

Legg igjen en kommentar