Årsmøte

mars 21, 2017Uncategorizedby admin
0

Til medlemmene i Soknedalen idrettslag                                                                           Sokna 21/03

 

 

Innkalling til årsmøte i Soknedalen idrettslag

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Soknedalen idrettslag

Årsmøtet avholdes den 19.04 2017 på Rustad Kafe Hallingdalsveien 21

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes il@soknedalen.org senest 5 april, 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Facebook https://www.facebook.com/soknedalen og på idrettslagets hjemmesider http://soknedalen.org

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Soknedalen idrettslag ved Styret

Legg igjen en kommentar