Sokna utvikling

juni 2, 2012by admin
0

Det var da gymsalen på Sokna ikke kunne brukes lengre og når det så ut til at kommunen glemte oss bort at Hans-Jørgen Tangen tok initiativ til ett møte med kommunen. Tilbakemeldingen fra ordføreren var at for å få ting til å skje, så måtte Soknedølene ta tak i ting selv. Hans-Jørgen Tangen snudde seg rundt, og dro sammen en liten gruppe dyktige mennesker, og herved var Sokna Utvikling stiftet.

Stiftelsesmøtet ble holdt 16.11.10, og Sokna Utvikling ble offisielt en forening.

Utdrag av vedtekter:

§ 2. Formål og virkemidler.

2.1 Foreningen skal arbeide for utvikling og trivsel på Sokna.

2.2 Foreningen skal være et uttalelses- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre instanser.

2.3 Foreningens styre kan samarbeide med enkeltpersoner, foreninger, institusjoner eller virksomheter i
saker av felles interesse.

2.4 Foreningen er partipolitisk uavhengig.

2.5 Foreningen kan opprette faste komiteer (uten egne vedtekter). Det forutsettes at et styremedlem i
SOKNA UTVIKLING leder gruppen.

For mer informasjon om Sokna Utvikling trykk her!