Elektronisk innmelding

juli 4, 2012by admin
0

Vi takker for at du ønsker å melde deg inn i Soknedalen Idrettslag.

Årlig kontingent for medlemsskapet er kr 150. For Idrettslagets ulike aktiviteter betaler man i tillegg aktivitetskontigent som varierer fra aktivitet til aktivitet. Du kan også velge å kun være medlem, og ikke delta i noen av våre grupper. Ved å krysse av for «medlem» under aktiviteter så betaler du kun medlemskontingent.

Medlemskapet faktureres årlig av vår kasserer. Fyll ut skjema nedenfor for å melde deginn.

Innmelding

Fyll inn skjema nedenfor for å melde deg inn i Idrettslaget.
  • Fyll inn navnet på barnet som skal meldes inn i Idrettslaget.
  • Fyll inn navnet på foresatt / kontaktperson.
  • Fyll inn ditt telefonnummer.
  • Fyll inn din e-post adresse.
  • Når starter / startet barnet med aktiviteter i regi av Idrettslaget?
    Fyll inn hvilke aktiviter barnet er med på ved innmelding.