Årsmøte

januar 30, 2013by admin
0

Hva er årsmøtet?
Årsmøtet er Idrettslagets høyeste organ og skal holdes en gang hvert år, eller ved ekstraordinært innkalling.

Hvem kan delta?
Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må medlemmet være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. For mer informasjon se §3 i vedtektene.

Forslag til behandling?
Medlemmer kan sende forslag til behandling i årsmøtet hvis det er en sak av en slik karakter at styret alene ikke kan
behandle forslaget. Hvorvidt en sak står i en slik stilling kan avklares ved henvendelse til styret.

Agenda?
Årsmøtet har en lovbestemt fast agenda som offentliggjøres 1 -en- uke før årsmøtet finner sted. Publisering av agenda vil skje på denne siden, og dersom det er behov for tilsending av saksdokumenter kan dette også meldes inn via denne siden.

Formål?
Årsmøtet skal blant annet behandle regnskap og budsjetter, samt fastsette medlemskontingent.

TIDLIGERE ÅRSMØTER:

Årsmøte 2016 ble gjennomført 31. mars 2016

Årsmøte 2015 ble gjennomført 25. mars 2015

Ekstra ordinært årsmøte ble gjennomført 27. november 2014

Årsmøte 2014 ble gjennomført 20. mars 2014

Årsmøtet 2013 ble gjennomført 18. mars 2013

Trykk her for dokumenter fra tidligere årsmøter!