Skigruppen

juni 1, 2012by admin
0
Skigruppen 2016
Leder Stein Tandberg
Nestleder ski  Lars Tore Sognelien
Klubbrenn komité medlem Lene Jørgensen
Tone Kittilsen
Rune Mathis Haugen
Anne Jørgensen

 

Gjøremål: Organisere skiaktiviteter for lagets medlemmer. Vurdere avholdte aktiviteter for eventuelle endringer. Inngå treneravtaler. Legge fram forslag til neste års budsjett. Skrive årsrapport. (Til klubbrenn komiteen velges tre fra hver krets)