Dokumenter

mars 18, 2013by admin
0

Her vil hovedstyret publisere relevante dokumenter som skal være gjort tilgjengelig for offentligheten, herav årsmelding fra de ulike gruppene etc

Årsmeldinger for Idrettsåret 2015:

Årsmøteprotokoll – venter signatur, kommer

Årsberetning 2015 fra hovedstyret

Årsberetning 2015, Økonomigruppa – Trykk her!

Årsberetning 2015, Anleggsgruppa – Trykk her!

Årsberetning 2015, Fotballgruppa – Trykk her!

Årsberetning 2015, Skigruppa – Trykk her!

Årsberetning 2015, Trimgruppa – Trykk her!

Årsmeldinger for Idrettsåret 2014:

Årsmøteprotokoll – Trykk her!

Årsberetning 2014, Hovedstyret – Trykk her!

Årsberetning 2014, Økonomigruppa – Trykk her!

Årsberetning 2014, Anleggsgruppa -Trykk her!

Årsberetning 2014, Fotballgruppa – Trykk her!

Årsberetning 2014, Skigruppa – Trykk her!

Årsberetning 2014, Trimgruppa – Trykk her!

Årsberetning 2014, Veme klubbhus – Årsberetning mangler.

Ekstraordinært årsmøte 2014:

Årsmøteprotokoll – Venter signatur, kommer!

Saksliste

Oppsummering

Saksgrunnlag

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Vedlegg 4

Vedlegg 5

Årsmeldinger for Idrettsåret 2013:

Årsmøteprotokoll – Venter signatur, kommer!

Årsberetning 2013, Hovedstyret – Trykk her!

Årsberetning 2013, Økonomigruppa – Trykk her!

Årsberetning 2013, Anleggsgruppa -Trykk her!

Årsberetning 2013, Fotballgruppa – Trykk her!

Årsberetning 2013, Skigruppa – Trykk her!

Årsberetning 2013, Trimgruppa – Trykk her!

Årsberetning 2013, Veme klubbhus – Trykk her!

Årsmeldinger for Idrettsåret 2012: 

Årsmøteprotokoll – Trykk her

Årsberetning 2012, Hovedstyret – Trykk her

Årsberetning 2012, Økonomigruppa – Trykk her

Årsberetning 2012, Anleggsgruppa – Trykk her

Årsberetning 2012, Fotballgruppa – Trykk her

Årsberetning 2012, Skigruppa – Trykk her

Årsberetning 2012, Trimgruppa – Trykk her

Årsberetning 2012, Veme klubbhus – Trykk her