Fotballgruppen

juni 1, 2012by admin
0
Fotballgruppen 2016
Leder fotball Thomas Lian
Nestleder/sekretær Thomas Lian
Lags- og dommerkontakt Thomas Lian
Jentekontakt Elin Tutanrud
Materialforvalter Runhild Larsen

Gjøremål: Organisere fotballaktivitet for lagets medlemmer. Vurdere avholdte aktiviteter for eventuelle endringer. Inngå treneravtaler. Føre grupperegnskap. Legge fram forslag til neste års budsjett. Skrive årsrapport.